Model: 170388
Kina - M  173 Dubbeldäckare typ Curtiss-Jenny över kinesiska muren, 15 C stpl
Stämplat frimärke Michel nr 173