Kartkort Sälen-Transtrand, Dalarna, obeg. | Nord-Filateli HB