Model: 167603
Kambodja - Förhistoriska Djur bla Mesonyx, serie 5 kpl
Komplett stämplad serie Michel 1435-1439