Model: 39203
Jersey - Fyrar - Turisfrimärken, vackert Block **
Postfriskt Block Michel BL 5