Model: 95080
Jersey - M   53-56 Brittiska Legionen 50 år - Flaggor - Vapen, serie 4 kpl **
Postfrisk serie Michel 53-56