Model: 141971
Italienska Eritrea - M  206 Landsmotiv, kamel, 10 C *
Lätt fastsättarspår frimärke Michel 206