Model: 167886
Italienska Eritrea - M  154 Landsmotiv, postbud, 5 C *
Ostämplat frimärke med fastsättarspår, Michel nr 154