Model: 121405
Italienska Eritrea - M  153-156 Landsmotiv, 4 ol **
Postfriska frimärken Michel nr 153-156
Categories