Model: 114165
Israel - M  925 + tab De stupades Minnesdag 1983, 1 kpl + tab **
Postfriskt frimärke Michel 925 + tab