Model: 77834
Israel - M  718 + tab Teletorn på Weizmann-Institutet, märke kpl + tab **
Postfriskt frimärke Michel 718 + tab