Model: 77725
Israel - M  265 Organisationen United Jewish Appeal 25 år, 1 kpl + tab **
Komplett postfrisk utgåva