Model: 144595
Israel - M  143 + tab Oavhängighet i 9 år - Flygplan, 1 kpl + tab stpl
Stämplat frimärke Michel 143 + tab