Model: F BL 11
Island - F BL  11 Frimärksutställningen Nordia 91 II, block kpl **
Komplett postfrisk utgåva Facit nr BL 11