Model: F 743
Island - F  743 Lantbruksskolan i Havanneyri 100 år, 1 kpl **
Komplett postfrisk utgåva Facit 743