Model: F 309-310
Island - F  309-310 Islands postväsen 175 år, 2 kpl **
Komplett postfrisk serie Facit nr 309-310