Model: 119867
Irland - M BL   8 Irländskt trafikväsen III. Historiska cyklar, block **
Postfriskt block, Michel nr BL 8