Irland - M 1590 Irländska kollegiet i Paris, 1 kpl ** | Nord-Filateli HB