Iran - Aerogram (Helsak) till Sverige 1958 | Nord-Filateli HB