Model: 144719
Irak - M Tj   37 Inhemska motiv - Påtryck - Tjänstefrimärke, 2 A stpl
Stämplat frimärke Michel Tj 37 Påtryck på M 22