Model: 141965
Irak - M  380, 382 FN s Mänskliga rättigheter 15 år, 2 olika stpl
Stämplad serie Michel 380, 382