Model: 145187
Irak - M  199 Jordbruks- & Industriutställning i bagdad 1957, 1 kpl stpl
Stämplat frimärke Michel 199