View:
Island - F   11e Aur-valörer tandn. 14 x 13½, 6 aur stpl

Island - F   11e Aur-valörer tandn. 14 x 13½,…


$7.72

Island - F   20 Aur-valörer. tandn. 12 3/4 x 12 3/4, 3 aur stpl

Island - F   20 Aur-valörer. tandn. 12 3/4 x…


$2.79

Island - F   20 Aur-valörer. tandn. 12 3/4 x 12 3/4, 3 aur stpl

Island - F   20 Aur-valörer. tandn. 12 3/4 x…


$2.79

Island - F   279 Luftpost, flygplan över Reykjavik, 3 kr stpl

Island - F   279 Luftpost, flygplan över Reykjavik, 3…


$0.56

Island - F   81 Två kungar, 10 aur stpl

Island - Facit nr   81 Två kungar, 10 aur…


$0.37

Island - F  128 Christian X, 5 öre olivgrön stpl

Island - F  128 Christian X, 5 öre olivgrön…


$0.47

Island - F  129 Christian X, 6 aur stpl

Island - Facit nr  129 Christian X, 6 aur…


$2.33

Result Pages: