Model: 82827
Holland - FDC 1972-04-01 - Kultur - Trädgårdar & Musik, serie 4 kpl
FDC med Michel 983-986