Hjärt- lungfondens brevmärken 1994, 5-strip ** (1 märke defekt) | Nord-Filateli HB