Häfte Svenskt mode (10 märken Sverige brev) | Nord-Filateli HB