Häfte Slöjdkraft (5 märken à 21 kr) | Nord-Filateli HB