Häfte Rösträtt för kvinnor 100 år (10 frimärken Sverige brev) | Nord-Filateli HB