Model: 147190
Grönland - FDC 2011-10-17 - Gruvdrift på Grönland II bla Kolgruva, 2 kpl Vinjett 1
FDC med Facit 562-563