Model: 109712
Grenada - M  484-487 13:e Världsscoutträffen i Japan - Påtryck, serie 4 kpl **
Postfrisk serie Michel 484-487 Påtryck AIR MAIL på 402-405