Model: 170391
Grenada - M 1242-1247 Disneyfigurer i OS i Los Angeles, 6 ol **
Postfriska frimärken Michel nr 1242-1247