Färöarna - F 95-98 Kyrkbänkar II, 4 kpl ** | Nord-Filateli HB