Model: 153605
Färöarna - F  288 Olav den Helige - Karta - Fartyg, 1 kpl *
Komplett nästan postfrisk utgåva, Facit nr 288. Samutgåva med Åland.