Model: 104135
Frankrike - M  297 Sjösättningen av passagerarfartyget "Normandie", 1 kpl stpl
Komplett stämpad utgåva Michel nr 297