FN New York - 1977-12-14 - SAS Cargo 747 Combi / New York - Bergen | Nord-Filateli HB
    Artikel nr: 164930
FN New York - 1977-12-14 - SAS Cargo 747 Combi / New York - Bergen
Brev med frimärke från FN New York. Ankomststämpel på framsidan Bergen Lufthavn 15.12.77