Model: 120685
Finland - F  321 Lotsverket 250 år - Fyren vid Utö, 1 kpl stpl
Komplett stämplad utgåva Facit nr 321