Model: F 212-214
Finland - F  212-214 Skid VM i Lathis 1938, 3 kpl **
Komplett postfrisk serie Facit nr 212-214