Model: 84032
Finland - 1958-10-31 - Finnair First Flight Cover Helsinki - Geneve
Brev med frimärke från Finland. Mottagarstämpel Helsinki 1958-11-07