Model: 26633
Falkland Islands - FDC 1992-06-14 - Falklands Öarna fritt 10 år, 4 kpl
FDC med Michel 561-564