Falkland Islands - M 630-633 Sydamerikanska Missionssällskapet - SAMS 150 år, 4 kpl ** | Nord-Filateli HB