Model: 85618
Falkland Islands - Falklands Öarna fritt 10 år, serie 4 kpl **
Postfrisk serie Michel 561-564