Model: 154152
Falkland Islands - M  411 Världspostkongress i Hamburg, 1 kpl **
Komplett postfrisk utgåva Michel nr 411