Model: 157839
Etiopien - M  549-551 Världsutställningen EXPO 67 i Montreal, 3 kpl **
Komplett postfrisk serie Michel nr 549-551
Categories