Model: 150339
Estland - M    6 Siffertyp, hörnpar 5 P **
Postfriska frimärken Michel nr 6 i hörnpar