Model: 157919
England - M  710 USA oavhängigt 200 år, Benjamin Franklin, 1 kpl **
Komplett postfrisk utgåva Michel nr 710