England - 1978-06-18 - Första Turen 50 år London - Stockholm | Nord-Filateli HB
    Artikel nr: 134916
England - 1978-06-18 - Första Turen 50 år London - Stockholm
Brev med frimärke från England. Mottagarstämpel Stockholm Flyg 1978-06-19