Model: 157922
England - M 1230-1234 Ämbetet överborgmästare i London 800 år, 5-strip kpl **
Komplett postfrisk serie i femstrip, Michel nr 1230-1234