Model: 168975
Elfenbenskusten - M  362 Invigning av UPU´s nya huvudkontor i Bern, 1 kpl stpl
Komplett stämplad utgåva