Model: 127500
Egypten - M  526 Sport - 5:e Internationella Cykeltävlingen i Kairo 1958, 1 kpl **
Postfriskt frimärke Michel 526