Model: 109865
Ecuador - M  973 Sydamerika mästerskapet i Basket 1958, 1 kpl *
Lätt fastsättarspår frimärke Michel 973