Model: 142992
Djibouti - M  248-250 Flyget 75 år - Flygplan bla Spitfire HF VII, 3 kpl stpl
Stämplad serie Michel 248-250